FIX.4.1

ADMINISTRATIVE MESSAGES Heartbeat
TestRequest
ResendRequest
Reject
SequenceReset
Logout
Logon
APPLICATION MESSAGES IOI
Advertisement
ExecutionReport
OrderCancelReject
News
Email
NewOrderSingle
NewOrderList
OrderCancelRequest
OrderCancelReplaceRequest
OrderStatusRequest
Allocation
ListCancelRequest
ListExecute
ListStatusRequest
ListStatus
AllocationInstructionAck
DontKnowTrade
QuoteRequest
Quote
SettlementInstructions

COMPONENT BLOCKS FIELDS - BY NUMBER
FIELDS - BY NAME

ADMINISTRATIVE MESSAGES

Heartbeat

Name Number Required
TestReqID 112 N

TestRequest

Name Number Required
TestReqID 112 Y

ResendRequest

Name Number Required
BeginSeqNo 7 Y
EndSeqNo 16 Y

Reject

Name Number Required
RefSeqNum 45 Y
Text 58 N

SequenceReset

Name Number Required
GapFillFlag 123 N
NewSeqNo 36 Y

Logout

Name Number Required
Text 58 N

Logon

Name Number Required
EncryptMethod 98 Y
HeartBtInt 108 Y
RawDataLength 95 N
RawData 96 N
ResetSeqNumFlag 141 N

APPLICATION MESSAGES

IOI

Name Number Required
IOIid 23 Y
IOITransType 28 Y
IOIRefID 26 N
Symbol 55 Y
SymbolSfx 65 N
SecurityID 48 N
IDSource 22 N
SecurityType 167 N
MaturityMonthYear 200 N
MaturityDay 205 N
PutOrCall 201 N
StrikePrice 202 N
OptAttribute 206 N
SecurityExchange 207 N
Issuer 106 N
SecurityDesc 107 N
Side 54 Y
IOIShares 27 Y
Price 44 N
Currency 15 N
ValidUntilTime 62 N
IOIQltyInd 25 N
IOIOthSvc 24 N
IOINaturalFlag 130 N
> IOIQualifier 104 N
Text 58 N
TransactTime 60 N
URLLink 149 N

Advertisement

Name Number Required
AdvId 2 Y
AdvTransType 5 Y
AdvRefID 3 N
Symbol 55 Y
SymbolSfx 65 N
SecurityID 48 N
IDSource 22 N
SecurityType 167 N
MaturityMonthYear 200 N
MaturityDay 205 N
PutOrCall 201 N
StrikePrice 202 N
OptAttribute 206 N
SecurityExchange 207 N
Issuer 106 N
SecurityDesc 107 N
AdvSide 4 Y
Shares 53 Y
Price 44 N
Currency 15 N
TradeDate 75 N
TransactTime 60 N
Text 58 N
URLLink 149 N
LastMkt 30 N

ExecutionReport

Name Number Required
OrderID 37 Y
SecondaryOrderID 198 N
ClOrdID 11 N
OrigClOrdID 41 N
ClientID 109 N
ExecBroker 76 N
ListID 66 N
ExecID 17 Y
ExecTransType 20 Y
ExecRefID 19 N
ExecType 150 Y
OrdStatus 39 Y
OrdRejReason 103 N
Account 1 N
SettlmntTyp 63 N
FutSettDate 64 N
Symbol 55 Y
SymbolSfx 65 N
SecurityID 48 N
IDSource 22 N
SecurityType 167 N
MaturityMonthYear 200 N
MaturityDay 205 N
PutOrCall 201 N
StrikePrice 202 N
OptAttribute 206 N
SecurityExchange 207 N
Issuer 106 N
SecurityDesc 107 N
Side 54 Y
OrderQty 38 Y
OrdType 40 N
Price 44 N
StopPx 99 N
PegDifference 211 N
Currency 15 N
TimeInForce 59 N
ExpireTime 126 N
ExecInst 18 N
Rule80A 47 N
LastShares 32 Y
LastPx 31 Y
LastSpotRate 194 N
LastForwardPoints 195 N
LastMkt 30 N
LastCapacity 29 N
LeavesQty 151 Y
CumQty 14 Y
AvgPx 6 Y
TradeDate 75 N
TransactTime 60 N
ReportToExch 113 N
Commission 12 N
CommType 13 N
SettlCurrAmt 119 N
SettlCurrency 120 N
SettlCurrFxRate 155 N
SettlCurrFxRateCalc 156 N
Text 58 N

OrderCancelReject

Name Number Required
OrderID 37 Y
SecondaryOrderID 198 N
ClOrdID 11 Y
OrigClOrdID 41 Y
OrdStatus 39 Y
ClientID 109 N
ExecBroker 76 N
ListID 66 N
CxlRejReason 102 N
Text 58 N

News

Name Number Required
OrigTime 42 N
Urgency 61 N
Headline 148 Y
> RelatdSym 46 N
> SymbolSfx 65 N
> SecurityID 48 N
> IDSource 22 N
> SecurityType 167 N
> MaturityMonthYear 200 N
> MaturityDay 205 N
> PutOrCall 201 N
> StrikePrice 202 N
> OptAttribute 206 N
> SecurityExchange 207 N
> Issuer 106 N
> SecurityDesc 107 N
> Text 58 Y
URLLink 149 N
RawDataLength 95 N
RawData 96 N

Email

Name Number Required
EmailThreadID 164 Y
EmailType 94 Y
OrigTime 42 N
Subject 147 Y
> RelatdSym 46 N
> SymbolSfx 65 N
> SecurityID 48 N
> IDSource 22 N
> SecurityType 167 N
> MaturityMonthYear 200 N
> MaturityDay 205 N
> PutOrCall 201 N
> StrikePrice 202 N
> OptAttribute 206 N
> SecurityExchange 207 N
> Issuer 106 N
> SecurityDesc 107 N
OrderID 37 N
ClOrdID 11 N
> Text 58 Y
RawDataLength 95 N
RawData 96 N

NewOrderSingle

Name Number Required
ClOrdID 11 Y
ClientID 109 N
ExecBroker 76 N
Account 1 N
SettlmntTyp 63 N
FutSettDate 64 N
HandlInst 21 Y
ExecInst 18 N
MinQty 110 N
MaxFloor 111 N
ExDestination 100 N
ProcessCode 81 N
Symbol 55 Y
SymbolSfx 65 N
SecurityID 48 N
IDSource 22 N
SecurityType 167 N
MaturityMonthYear 200 N
MaturityDay 205 N
PutOrCall 201 N
StrikePrice 202 N
OptAttribute 206 N
SecurityExchange 207 N
Issuer 106 N
SecurityDesc 107 N
PrevClosePx 140 N
Side 54 Y
LocateReqd 114 N
OrderQty 38 N
CashOrderQty 152 N
OrdType 40 Y
Price 44 N
StopPx 99 N
Currency 15 N
IOIid 23 N
QuoteID 117 N
TimeInForce 59 N
ExpireTime 126 N
Commission 12 N
CommType 13 N
Rule80A 47 N
ForexReq 121 N
SettlCurrency 120 N
Text 58 N
FutSettDate2 193 N
OrderQty2 192 N
OpenClose 77 N
CoveredOrUncovered 203 N
CustomerOrFirm 204 N
MaxShow 210 N
PegDifference 211 N

NewOrderList

Name Number Required
ListID 66 Y
WaveNo 105 N
ListSeqNo 67 Y
ListNoOrds 68 Y
ListExecInst 69 N
ClOrdID 11 Y
ClientID 109 N
ExecBroker 76 N
Account 1 N
SettlmntTyp 63 N
FutSettDate 64 N
HandlInst 21 Y
ExecInst 18 N
MinQty 110 N
MaxFloor 111 N
ExDestination 100 N
ProcessCode 81 N
Symbol 55 Y
SymbolSfx 65 N
SecurityID 48 N
IDSource 22 N
SecurityType 167 N
MaturityMonthYear 200 N
MaturityDay 205 N
PutOrCall 201 N
StrikePrice 202 N
OptAttribute 206 N
SecurityExchange 207 N
Issuer 106 N
SecurityDesc 107 N
PrevClosePx 140 N
Side 54 Y
LocateReqd 114 N
OrderQty 38 Y
OrdType 40 Y
Price 44 N
StopPx 99 N
PegDifference 211 N
Currency 15 N
TimeInForce 59 N
ExpireTime 126 N
Commission 12 N
CommType 13 N
Rule80A 47 N
ForexReq 121 N
SettlCurrency 120 N
Text 58 N
FutSettDate2 193 N
OrderQty2 192 N
OpenClose 77 N
CoveredOrUncovered 203 N
CustomerOrFirm 204 N
MaxShow 210 N

OrderCancelRequest

Name Number Required
OrigClOrdID 41 Y
OrderID 37 N
ClOrdID 11 Y
ListID 66 N
ClientID 109 N
ExecBroker 76 N
Symbol 55 Y
SymbolSfx 65 N
SecurityID 48 N
IDSource 22 N
SecurityType 167 N
MaturityMonthYear 200 N
MaturityDay 205 N
PutOrCall 201 N
StrikePrice 202 N
OptAttribute 206 N
SecurityExchange 207 N
Issuer 106 N
SecurityDesc 107 N
Side 54 Y
OrderQty 38 N
CashOrderQty 152 N
Text 58 N

OrderCancelReplaceRequest

Name Number Required
OrderID 37 N
ClientID 109 N
ExecBroker 76 N
OrigClOrdID 41 Y
ClOrdID 11 Y
ListID 66 N
Account 1 N
SettlmntTyp 63 N
FutSettDate 64 N
HandlInst 21 Y
ExecInst 18 N
MinQty 110 N
MaxFloor 111 N
ExDestination 100 N
Symbol 55 Y
SymbolSfx 65 N
SecurityID 48 N
IDSource 22 N
SecurityType 167 N
MaturityMonthYear 200 N
MaturityDay 205 N
PutOrCall 201 N
StrikePrice 202 N
OptAttribute 206 N
SecurityExchange 207 N
Issuer 106 N
SecurityDesc 107 N
Side 54 Y
OrderQty 38 N
CashOrderQty 152 N
OrdType 40 Y
Price 44 N
StopPx 99 N
PegDifference 211 N
Currency 15 N
TimeInForce 59 N
ExpireTime 126 N
Commission 12 N
CommType 13 N
Rule80A 47 N
ForexReq 121 N
SettlCurrency 120 N
Text 58 N
FutSettDate2 193 N
OrderQty2 192 N
OpenClose 77 N
CoveredOrUncovered 203 N
CustomerOrFirm 204 N
MaxShow 210 N
LocateReqd 114 N

OrderStatusRequest

Name Number Required
OrderID 37 N
ClOrdID 11 Y
ClientID 109 N
ExecBroker 76 N
Symbol 55 Y
SymbolSfx 65 N
SecurityID 48 N
IDSource 22 N
SecurityType 167 N
MaturityMonthYear 200 N
MaturityDay 205 N
PutOrCall 201 N
StrikePrice 202 N
OptAttribute 206 N
SecurityExchange 207 N
Issuer 106 N
SecurityDesc 107 N
Side 54 Y

Allocation

Name Number Required
AllocID 70 Y
AllocTransType 71 Y
RefAllocID 72 N
AllocLinkID 196 N
AllocLinkType 197 N
> ClOrdID 11 N
> OrderID 37 N
> SecondaryOrderID 198 N
> ListID 66 N
> WaveNo 105 N
> LastShares 32 N
> ExecID 17 N
> LastPx 31 N
> LastCapacity 29 N
Side 54 Y
Symbol 55 Y
SymbolSfx 65 N
SecurityID 48 N
IDSource 22 N
SecurityType 167 N
MaturityMonthYear 200 N
MaturityDay 205 N
PutOrCall 201 N
StrikePrice 202 N
OptAttribute 206 N
SecurityExchange 207 N
Issuer 106 N
SecurityDesc 107 N
Shares 53 Y
LastMkt 30 N
AvgPx 6 Y
Currency 15 N
AvgPrxPrecision 74 N
TradeDate 75 Y
TransactTime 60 N
SettlmntTyp 63 N
FutSettDate 64 N
NetMoney 118 N
OpenClose 77 N
Text 58 N
NumDaysInterest 157 N
AccruedInterestRate 158 N
> AllocAccount 79 N
> AllocShares 80 Y
> ProcessCode 81 N
> BrokerOfCredit 92 N
> NotifyBrokerOfCredit 208 N
> AllocHandlInst 209 N
> AllocText 161 N
> ExecBroker 76 N
> ClientID 109 N
> Commission 12 N
> CommType 13 N
> AllocAvgPx 153 N
> AllocNetMoney 154 N
> SettlCurrAmt 119 N
> SettlCurrency 120 N
> SettlCurrFxRate 155 N
> SettlCurrFxRateCalc 156 N
> AccruedInterestAmt 159 N
> SettlInstMode 160 N
> > MiscFeeAmt 137 N
> > MiscFeeCurr 138 N
> > MiscFeeType 139 N

ListCancelRequest

Name Number Required
ListID 66 Y
WaveNo 105 N
Text 58 N

ListExecute

Name Number Required
ListID 66 Y
WaveNo 105 N
Text 58 N

ListStatusRequest

Name Number Required
ListID 66 Y
WaveNo 105 N
Text 58 N

ListStatus

Name Number Required
ListID 66 Y
WaveNo 105 N
NoRpts 82 Y
RptSeq 83 Y
> ClOrdID 11 Y
> CumQty 14 Y
> LeavesQty 151 Y
> CxlQty 84 Y
> AvgPx 6 Y

AllocationInstructionAck

Name Number Required
ClientID 109 N
ExecBroker 76 N
AllocID 70 Y
TradeDate 75 Y
TransactTime 60 N
AllocStatus 87 Y
AllocRejCode 88 N
Text 58 N

DontKnowTrade

Name Number Required
OrderID 37 N
ExecID 17 N
DKReason 127 Y
Symbol 55 Y
SymbolSfx 65 N
SecurityID 48 N
IDSource 22 N
SecurityType 167 N
MaturityMonthYear 200 N
MaturityDay 205 N
PutOrCall 201 N
StrikePrice 202 N
OptAttribute 206 N
SecurityExchange 207 N
Issuer 106 N
SecurityDesc 107 N
Side 54 Y
OrderQty 38 N
CashOrderQty 152 N
LastShares 32 N
LastPx 31 N
Text 58 N

QuoteRequest

Name Number Required
QuoteReqID 131 Y
Symbol 55 Y
SymbolSfx 65 N
SecurityID 48 N
IDSource 22 N
SecurityType 167 N
MaturityMonthYear 200 N
MaturityDay 205 N
PutOrCall 201 N
StrikePrice 202 N
OptAttribute 206 N
SecurityExchange 207 N
Issuer 106 N
SecurityDesc 107 N
PrevClosePx 140 N
Side 54 N
OrderQty 38 N
FutSettDate 64 N
OrdType 40 N
FutSettDate2 193 N
OrderQty2 192 N

Quote

Name Number Required
QuoteReqID 131 N
QuoteID 117 Y
Symbol 55 Y
SymbolSfx 65 N
SecurityID 48 N
IDSource 22 N
SecurityType 167 N
MaturityMonthYear 200 N
MaturityDay 205 N
PutOrCall 201 N
StrikePrice 202 N
OptAttribute 206 N
SecurityExchange 207 N
Issuer 106 N
SecurityDesc 107 N
BidPx 132 N
OfferPx 133 N
BidSize 134 N
OfferSize 135 N
ValidUntilTime 62 N
BidSpotRate 188 N
OfferSpotRate 190 N
BidForwardPoints 189 N
OfferForwardPoints 191 N
TransactTime 60 N
FutSettDate 64 N
OrdType 40 N
FutSettDate2 193 N
OrderQty2 192 N

SettlementInstructions

Name Number Required
SettlInstID 162 Y
SettlInstTransType 163 Y
SettlInstMode 160 Y
SettlInstSource 165 Y
AllocAccount 79 Y
SettlLocation 166 N
TradeDate 75 N
AllocID 70 N
LastMkt 30 N
Side 54 N
SecurityType 167 N
EffectiveTime 168 N
TransactTime 60 Y
ClientID 109 N
ExecBroker 76 N
StandInstDbType 169 N
StandInstDbName 170 N
StandInstDbID 171 N
SettlDeliveryType 172 N
SettlDepositoryCode 173 N
SettlBrkrCode 174 N
SettlInstCode 175 N
SecuritySettlAgentName 176 N
SecuritySettlAgentCode 177 N
SecuritySettlAgentAcctNum 178 N
SecuritySettlAgentAcctName 179 N
SecuritySettlAgentContactName 180 N
SecuritySettlAgentContactPhone 181 N
CashSettlAgentName 182 N
CashSettlAgentCode 183 N
CashSettlAgentAcctNum 184 N
CashSettlAgentAcctName 185 N
CashSettlAgentContactName 186 N
CashSettlAgentContactPhone 187 N

COMPONENT BLOCKS

FIELDS - BY NUMBER

Name Number Type Values
Account 1 CHAR
AdvId 2 CHAR
AdvRefID 3 CHAR
AdvSide 4 CHAR B, S, T, X
AdvTransType 5 CHAR C, N, R
AvgPx 6 FLOAT
BeginSeqNo 7 INT
BeginString 8 CHAR
BodyLength 9 INT
CheckSum 10 CHAR
ClOrdID 11 CHAR
Commission 12 FLOAT
CommType 13 CHAR 1, 2, 3
CumQty 14 INT
Currency 15 CHAR
EndSeqNo 16 INT
ExecID 17 CHAR
ExecInst 18 CHAR 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, R, S, U, V
ExecRefID 19 CHAR
ExecTransType 20 CHAR 0, 1, 2, 3
HandlInst 21 CHAR 1, 2, 3
IDSource 22 CHAR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
IOIid 23 CHAR
IOIOthSvc 24 CHAR A, B
IOIQltyInd 25 CHAR H, L, M
IOIRefID 26 CHAR
IOIShares 27 CHAR L, M, S
IOITransType 28 CHAR C, N, R
LastCapacity 29 CHAR 1, 2, 3, 4
LastMkt 30 CHAR
LastPx 31 FLOAT
LastShares 32 INT
LinesOfText 33 INT
MsgSeqNum 34 INT
MsgType 35 CHAR 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T
NewSeqNo 36 INT
OrderID 37 CHAR
OrderQty 38 INT
OrdStatus 39 CHAR 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C
OrdType 40 CHAR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, G, H, P
OrigClOrdID 41 CHAR
OrigTime 42 TIME
PossDupFlag 43 CHAR N, Y
Price 44 FLOAT
RefSeqNum 45 INT
RelatdSym 46 CHAR
Rule80A 47 CHAR A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, W, X, Y, Z
SecurityID 48 CHAR
SenderCompID 49 CHAR
SenderSubID 50 CHAR
SendingTime 52 TIME
Shares 53 INT
Side 54 CHAR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Symbol 55 CHAR
TargetCompID 56 CHAR
TargetSubID 57 CHAR
Text 58 CHAR
TimeInForce 59 CHAR 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
TransactTime 60 TIME
Urgency 61 CHAR 0, 1, 2
ValidUntilTime 62 TIME
SettlmntTyp 63 CHAR 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
FutSettDate 64 DATE
SymbolSfx 65 CHAR
ListID 66 CHAR
ListSeqNo 67 INT
ListNoOrds 68 INT
ListExecInst 69 CHAR
AllocID 70 CHAR
AllocTransType 71 CHAR 0, 1, 2, 3, 4
RefAllocID 72 CHAR
NoOrders 73 INT
AvgPrxPrecision 74 INT
TradeDate 75 DATE
ExecBroker 76 CHAR
OpenClose 77 CHAR C, O
NoAllocs 78 INT
AllocAccount 79 CHAR
AllocShares 80 INT
ProcessCode 81 CHAR 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
NoRpts 82 INT
RptSeq 83 INT
CxlQty 84 INT
AllocStatus 87 INT 0, 1, 2, 3
AllocRejCode 88 INT 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Signature 89 DATA
SecureDataLen 90 LENGTH
SecureData 91 DATA
BrokerOfCredit 92 CHAR
SignatureLength 93 LENGTH
EmailType 94 CHAR 0, 1, 2
RawDataLength 95 LENGTH
RawData 96 DATA
PossResend 97 CHAR N, Y
EncryptMethod 98 INT 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
StopPx 99 FLOAT
ExDestination 100 CHAR
CxlRejReason 102 INT 0, 1
OrdRejReason 103 INT 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
IOIQualifier 104 CHAR A, C, I, L, M, O, P, Q, S, T, V, W, X, Y, Z
WaveNo 105 CHAR
Issuer 106 CHAR
SecurityDesc 107 CHAR
HeartBtInt 108 INT
ClientID 109 CHAR
MinQty 110 INT
MaxFloor 111 INT
TestReqID 112 CHAR
ReportToExch 113 CHAR N, Y
LocateReqd 114 CHAR N, Y
OnBehalfOfCompID 115 CHAR
OnBehalfOfSubID 116 CHAR
QuoteID 117 CHAR
NetMoney 118 FLOAT
SettlCurrAmt 119 FLOAT
SettlCurrency 120 CHAR
ForexReq 121 CHAR N, Y
OrigSendingTime 122 TIME
GapFillFlag 123 CHAR N, Y
NoExecs 124 INT
ExpireTime 126 TIME
DKReason 127 CHAR A, B, C, D, E, Z
DeliverToCompID 128 CHAR
DeliverToSubID 129 CHAR
IOINaturalFlag 130 CHAR N, Y
QuoteReqID 131 CHAR
BidPx 132 FLOAT
OfferPx 133 FLOAT
BidSize 134 INT
OfferSize 135 INT
NoMiscFees 136 INT
MiscFeeAmt 137 FLOAT
MiscFeeCurr 138 CHAR
MiscFeeType 139 CHAR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
PrevClosePx 140 FLOAT
ResetSeqNumFlag 141 CHAR N, Y
SenderLocationID 142 CHAR
TargetLocationID 143 CHAR
OnBehalfOfLocationID 144 CHAR
DeliverToLocationID 145 CHAR
NoRelatedSym 146 INT
Subject 147 CHAR
Headline 148 CHAR
URLLink 149 CHAR
ExecType 150 CHAR 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C
LeavesQty 151 INT
CashOrderQty 152 FLOAT
AllocAvgPx 153 FLOAT
AllocNetMoney 154 FLOAT
SettlCurrFxRate 155 FLOAT
SettlCurrFxRateCalc 156 CHAR M, D
NumDaysInterest 157 INT
AccruedInterestRate 158 FLOAT
AccruedInterestAmt 159 FLOAT
SettlInstMode 160 CHAR 0, 1, 2, 3
AllocText 161 CHAR
SettlInstID 162 CHAR
SettlInstTransType 163 CHAR C, N, R
EmailThreadID 164 CHAR
SettlInstSource 165 CHAR 1, 2
SettlLocation 166 CHAR CED, DTC, EUR, FED, ISO Country Code, PNY, PTC
SecurityType 167 CHAR BA, CD, CMO, CORP, CP, CPP, CS, FHA, FHL, FN, FOR, FUT, GN, GOVT, MF, MIO, MPO, MPP, MPT, MUNI, NONE, OPT, PS, RP, RVRP, SL, TD, USTB, WAR, ZOO
EffectiveTime 168 TIME
StandInstDbType 169 INT 0, 1, 2, 3
StandInstDbName 170 CHAR
StandInstDbID 171 CHAR
SettlDeliveryType 172 INT
SettlDepositoryCode 173 CHAR
SettlBrkrCode 174 CHAR
SettlInstCode 175 CHAR
SecuritySettlAgentName 176 CHAR
SecuritySettlAgentCode 177 CHAR
SecuritySettlAgentAcctNum 178 CHAR
SecuritySettlAgentAcctName 179 CHAR
SecuritySettlAgentContactName 180 CHAR
SecuritySettlAgentContactPhone 181 CHAR
CashSettlAgentName 182 CHAR
CashSettlAgentCode 183 CHAR
CashSettlAgentAcctNum 184 CHAR
CashSettlAgentAcctName 185 CHAR
CashSettlAgentContactName 186 CHAR
CashSettlAgentContactPhone 187 CHAR
BidSpotRate 188 FLOAT
BidForwardPoints 189 FLOAT
OfferSpotRate 190 FLOAT
OfferForwardPoints 191 FLOAT
OrderQty2 192 FLOAT
FutSettDate2 193 DATE
LastSpotRate 194 FLOAT
LastForwardPoints 195 FLOAT
AllocLinkID 196 CHAR
AllocLinkType 197 INT 0, 1
SecondaryOrderID 198 CHAR
NoIOIQualifiers 199 INT
MaturityMonthYear 200 MONTHYEAR
PutOrCall 201 INT 0, 1
StrikePrice 202 FLOAT
CoveredOrUncovered 203 INT 0, 1
CustomerOrFirm 204 INT 0, 1
MaturityDay 205 DAYOFMONTH
OptAttribute 206 CHAR
SecurityExchange 207 CHAR
NotifyBrokerOfCredit 208 CHAR N, Y
AllocHandlInst 209 INT 1, 2, 3
MaxShow 210 INT
PegDifference 211 FLOAT

FIELDS - BY NAME

Name Number Type Values
Account 1 CHAR
AccruedInterestAmt 159 FLOAT
AccruedInterestRate 158 FLOAT
AdvId 2 CHAR
AdvRefID 3 CHAR
AdvSide 4 CHAR B, S, T, X
AdvTransType 5 CHAR C, N, R
AllocAccount 79 CHAR
AllocAvgPx 153 FLOAT
AllocHandlInst 209 INT 1, 2, 3
AllocID 70 CHAR
AllocLinkID 196 CHAR
AllocLinkType 197 INT 0, 1
AllocNetMoney 154 FLOAT
AllocRejCode 88 INT 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
AllocShares 80 INT
AllocStatus 87 INT 0, 1, 2, 3
AllocText 161 CHAR
AllocTransType 71 CHAR 0, 1, 2, 3, 4
AvgPrxPrecision 74 INT
AvgPx 6 FLOAT
BeginSeqNo 7 INT
BeginString 8 CHAR
BidForwardPoints 189 FLOAT
BidPx 132 FLOAT
BidSize 134 INT
BidSpotRate 188 FLOAT
BodyLength 9 INT
BrokerOfCredit 92 CHAR
CashOrderQty 152 FLOAT
CashSettlAgentAcctName 185 CHAR
CashSettlAgentAcctNum 184 CHAR
CashSettlAgentCode 183 CHAR
CashSettlAgentContactName 186 CHAR
CashSettlAgentContactPhone 187 CHAR
CashSettlAgentName 182 CHAR
CheckSum 10 CHAR
ClOrdID 11 CHAR
ClientID 109 CHAR
CommType 13 CHAR 1, 2, 3
Commission 12 FLOAT
CoveredOrUncovered 203 INT 0, 1
CumQty 14 INT
Currency 15 CHAR
CustomerOrFirm 204 INT 0, 1
CxlQty 84 INT
CxlRejReason 102 INT 0, 1
DKReason 127 CHAR A, B, C, D, E, Z
DeliverToCompID 128 CHAR
DeliverToLocationID 145 CHAR
DeliverToSubID 129 CHAR
EffectiveTime 168 TIME
EmailThreadID 164 CHAR
EmailType 94 CHAR 0, 1, 2
EncryptMethod 98 INT 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
EndSeqNo 16 INT
ExDestination 100 CHAR
ExecBroker 76 CHAR
ExecID 17 CHAR
ExecInst 18 CHAR 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, R, S, U, V
ExecRefID 19 CHAR
ExecTransType 20 CHAR 0, 1, 2, 3
ExecType 150 CHAR 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C
ExpireTime 126 TIME
ForexReq 121 CHAR N, Y
FutSettDate 64 DATE
FutSettDate2 193 DATE
GapFillFlag 123 CHAR N, Y
HandlInst 21 CHAR 1, 2, 3
Headline 148 CHAR
HeartBtInt 108 INT
IDSource 22 CHAR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
IOINaturalFlag 130 CHAR N, Y
IOIOthSvc 24 CHAR A, B
IOIQltyInd 25 CHAR H, L, M
IOIQualifier 104 CHAR A, C, I, L, M, O, P, Q, S, T, V, W, X, Y, Z
IOIRefID 26 CHAR
IOIShares 27 CHAR L, M, S
IOITransType 28 CHAR C, N, R
IOIid 23 CHAR
Issuer 106 CHAR
LastCapacity 29 CHAR 1, 2, 3, 4
LastForwardPoints 195 FLOAT
LastMkt 30 CHAR
LastPx 31 FLOAT
LastShares 32 INT
LastSpotRate 194 FLOAT
LeavesQty 151 INT
LinesOfText 33 INT
ListExecInst 69 CHAR
ListID 66 CHAR
ListNoOrds 68 INT
ListSeqNo 67 INT
LocateReqd 114 CHAR N, Y
MaturityDay 205 DAYOFMONTH
MaturityMonthYear 200 MONTHYEAR
MaxFloor 111 INT
MaxShow 210 INT
MinQty 110 INT
MiscFeeAmt 137 FLOAT
MiscFeeCurr 138 CHAR
MiscFeeType 139 CHAR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
MsgSeqNum 34 INT
MsgType 35 CHAR 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T
NetMoney 118 FLOAT
NewSeqNo 36 INT
NoAllocs 78 INT
NoExecs 124 INT
NoIOIQualifiers 199 INT
NoMiscFees 136 INT
NoOrders 73 INT
NoRelatedSym 146 INT
NoRpts 82 INT
NotifyBrokerOfCredit 208 CHAR N, Y
NumDaysInterest 157 INT
OfferForwardPoints 191 FLOAT
OfferPx 133 FLOAT
OfferSize 135 INT
OfferSpotRate 190 FLOAT
OnBehalfOfCompID 115 CHAR
OnBehalfOfLocationID 144 CHAR
OnBehalfOfSubID 116 CHAR
OpenClose 77 CHAR C, O
OptAttribute 206 CHAR
OrdRejReason 103 INT 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
OrdStatus 39 CHAR 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C
OrdType 40 CHAR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, G, H, P
OrderID 37 CHAR
OrderQty 38 INT
OrderQty2 192 FLOAT
OrigClOrdID 41 CHAR
OrigSendingTime 122 TIME
OrigTime 42 TIME
PegDifference 211 FLOAT
PossDupFlag 43 CHAR N, Y
PossResend 97 CHAR N, Y
PrevClosePx 140 FLOAT
Price 44 FLOAT
ProcessCode 81 CHAR 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
PutOrCall 201 INT 0, 1
QuoteID 117 CHAR
QuoteReqID 131 CHAR
RawData 96 DATA
RawDataLength 95 LENGTH
RefAllocID 72 CHAR
RefSeqNum 45 INT
RelatdSym 46 CHAR
ReportToExch 113 CHAR N, Y
ResetSeqNumFlag 141 CHAR N, Y
RptSeq 83 INT
Rule80A 47 CHAR A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, W, X, Y, Z
SecondaryOrderID 198 CHAR
SecureData 91 DATA
SecureDataLen 90 LENGTH
SecurityDesc 107 CHAR
SecurityExchange 207 CHAR
SecurityID 48 CHAR
SecuritySettlAgentAcctName 179 CHAR
SecuritySettlAgentAcctNum 178 CHAR
SecuritySettlAgentCode 177 CHAR
SecuritySettlAgentContactName 180 CHAR
SecuritySettlAgentContactPhone 181 CHAR
SecuritySettlAgentName 176 CHAR
SecurityType 167 CHAR BA, CD, CMO, CORP, CP, CPP, CS, FHA, FHL, FN, FOR, FUT, GN, GOVT, MF, MIO, MPO, MPP, MPT, MUNI, NONE, OPT, PS, RP, RVRP, SL, TD, USTB, WAR, ZOO
SenderCompID 49 CHAR
SenderLocationID 142 CHAR
SenderSubID 50 CHAR
SendingTime 52 TIME
SettlBrkrCode 174 CHAR
SettlCurrAmt 119 FLOAT
SettlCurrFxRate 155 FLOAT
SettlCurrFxRateCalc 156 CHAR M, D
SettlCurrency 120 CHAR
SettlDeliveryType 172 INT
SettlDepositoryCode 173 CHAR
SettlInstCode 175 CHAR
SettlInstID 162 CHAR
SettlInstMode 160 CHAR 0, 1, 2, 3
SettlInstSource 165 CHAR 1, 2
SettlInstTransType 163 CHAR C, N, R
SettlLocation 166 CHAR CED, DTC, EUR, FED, ISO Country Code, PNY, PTC
SettlmntTyp 63 CHAR 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Shares 53 INT
Side 54 CHAR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Signature 89 DATA
SignatureLength 93 LENGTH
StandInstDbID 171 CHAR
StandInstDbName 170 CHAR
StandInstDbType 169 INT 0, 1, 2, 3
StopPx 99 FLOAT
StrikePrice 202 FLOAT
Subject 147 CHAR
Symbol 55 CHAR
SymbolSfx 65 CHAR
TargetCompID 56 CHAR
TargetLocationID 143 CHAR
TargetSubID 57 CHAR
TestReqID 112 CHAR
Text 58 CHAR
TimeInForce 59 CHAR 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
TradeDate 75 DATE
TransactTime 60 TIME
URLLink 149 CHAR
Urgency 61 CHAR 0, 1, 2
ValidUntilTime 62 TIME
WaveNo 105 CHAR